تبلیغات
آمار ها - ثروتمند ترین کشور های جهان
چهارشنبه 7 دی 1390  03:54 ب.ظ

رده

پرچم

نام‌کشور

تولید ناخالص

1

ایالات متحده‌ امریکا

$14,660,000,000,000

2

چین

$10,090,000,000,000

3

ژاپن

$4,310,000,000,000

4

هند

$4,060,000,000,000

5

آلمان

$2,940,000,000,000

6

روسیه

$2,223,000,000,000

7

انگلستان

$2,173,000,000,000

8

برزیل

$2,172,000,000,000

9

فرانسه

$2,145,000,000,000

10

ایتالیا

$1,774,000,000,000