تبلیغات
آمار ها - بزرگترین دارندگان گاز در جهان
چهارشنبه 14 دی 1390  12:55 ق.ظ

رده

پرچم

نام‌کشور

میزان ذخایر گاز

1

روسیه

47,570,000,000,000

2

ایران

29,610,000,000,000

3

قطر

25,470,000,000,000

4

ترکمنستان

7,504,000,000,000

5

عربستان‌سعودی

7,461,000,000,000

6

ایالات‌متحده‌امریکا

6,928,000,000,000

7

امارات‌متحده‌عربی

6,071,000,000,000

8

نیجریه

5,246,000,000,000

9

ونزولا

4,983,000,000,000

10

الجزایر

4,502,000,000,000