تبلیغات
آمار ها - سرد ترین مکان های جهان
پنجشنبه 15 دی 1390  05:53 ب.ظ

رده

شهر

کشور

پایین ترین میزان دما (C)

1

وستوک استیشن

قطب جنوب

89-

2

پلاتیو استیشن

قطب جنوب

84-

3

اویمیاکن

روسیه

72-

4

ورخویانسک

روسیه

67-

5

نورتیس

گرینلند

65-

6

ایسمیت

گرینلند

64-

7

ساگ

کانادا

62-

8

آلاسکا

ایالات متحده امریکا

61-

9

فورت سلکیرک

کانادا

59-

10

روجرز پاس

ایالات متحده امریکا

56-