تبلیغات
آمار ها - وسیعترین کشورهای جهان
سه شنبه 22 آذر 1390  10:02 ب.ظ

رده

پرچم

نام‌کشور

مساحت(کیلومتر مربع)

1

روسیه

17,098,242

2

کانادا

9,984,670

3

ایالات‌متحده‌امریکا

9,826,675

4

چین

9,596,961

5

برزیل

8,514,877

6

استرالیا

7,741,220

7

هند

3,287,263

8

آرژانتین

2,780,400

9

قزاقستان

2,724,900

10

الجزایر

2,381,741