تبلیغات
آمار ها - گرم ترین مکان های جهان
پنجشنبه 15 دی 1390  06:16 ب.ظ

رده

نام شهر

نام کشور

بالاترین میزان دما (C)

1

العزیزیه

لیبی

58

2

دث ولی

ایالات متحده امریکا

57

3

غدامیس

لیبی

55

4

قبلی

تونس

54

5

تیمبوکتو

مالی

54

6

آراوان

مالی

54

7

تیرازوی

اسرائیل

54

8

اهواز

ایران

53

9

آقاجاری

ایران

53

10

حلفا

سودان

53