تبلیغات
آمار ها - پاکیزه‌ترین کشورهای جهان
چهارشنبه 23 آذر 1390  01:37 ب.ظ

رده

پرچم

نام‌کشور

قاره

1

فنلاند

اروپا

2

نروژ

اروپا

3

سوئد

اروپا

4

ایسلند

اروپا

5

کانادا

امریکای‌شمالی

6

سوئیس

اروپا

7

اتریش

اروپا

8

استرالیا

اقانوسیه

9

نوزیلند

اقیانوسیه

10

ایرلند

اروپا